CASE

Green Office Lämpömiehenkuja 2 A

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n toimistopalveluille on 11.6.2013 myönnetty WWF:n Green Office –merkki. Aalto CRE:n yhdessä WWF:n kanssa määrittelemä tavoite on ollut toimistotyöstä ja –toiminnoista aiheutuvan ympäristökuormituksen ja luonnonvarojen kulutuksen jatkuva vähentäminen.

Green Office –järjestelmän käyttöönotolla Aalto CRE on halunnut tuoda ympäristöasiat osaksi jokapäiväistä työtä. Aalto-yliopistokiinteistöt on laatinut toimistolleen ympäristöohjelman, jonka indikaattoreiksi on valittu paperin ja energian kulutus, jätemäärät sekä työntekijöiden ympäristötietoisuus.

"Käytännön toimenpiteinä olemme esimerkiksi optimoineet toimistolaitteiden virransäästöominaisuuksia ja ottaneet energiankulutusta visualisoivan infotaulun käyttöön omassa aulassamme. Käytämme Otaniemen alueella liikkumisessa kampuspyöriä sekä sähköautoja. Haluamme kannustaa henkilöstöämme ekotietoisuuteen sekä työ- että vapaa-ajalla”
Ympäristö- ja kehittämispäällikkö Satu Kankaala, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Aalto CRE:n ympäristöystävälliset toimintatavat näkyivät jo ennestään esimerkiksi jätteiden kierrättämisessä, kokousjärjestelyissä ja hankinnoissa, kannustamisessa etätyöskentelyyn sekä vihreässä viestinnässä. Aalto-yliopistokiinteistöt osallistuu keväisin Earth Hour -tapahtumaan sekä syksyisin kansalliseen energiansäästöviikkoon.

Nimetty Green Office -tiimi tulee jatkossakin tarkastelemaan ja kannustamaan Aalto-yliopistokiinteistöjen toimistoa parempaan ekotehokkuuteen erilaisten tavoitteiden avulla. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan WWF:lle vuosittain.

Green Office on WWF Suomen kehittämä käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasujen vähentäminen. Lisätietoja: wwf.fi/greenoffice