Energiaomavarainen Otaniemi 2030

Projektin tavoitteena on tehdä Otaniemen kampusalueesta energiaomavarainen vuoteen 2030 mennessä.

Energiaomavarainen kampus tarkoittaa kokonaisvaltaista alueellista energiajärjestelmää, jossa energian tuotanto, siirto, jakelu, varastointi ja kulutus tukevat älykkäästi toisiaan. Erityisesti kulutuksen pienentäminen on tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeistä.

Energiaomavarainen Otaniemi 2030 "Ekokampus 2030" -projektissa selvitetään teknistaloudelliset reunaehdot ja suuntaviivat kokonaisvaltaisen alueellisen energiajärjestelmän rakentamiselle. Energiaomaraisuudella varmistetaan ennen kaikkea Aalto CRE:n energianhankinnan kustannustehokkuus pitkällä aikavälillä.