Yhteistyö

Ekokampus 2030 -projektin alkuvaiheen tutkimus- ja selvitystöitä toteutettiin osana RYM Oy:n Energizing Urban Ecosystems (EUE) -tutkimusohjelmaa. Mahdollisiin uusiin energiatehokkuusinvestointeihin ja uusiutuvan energian investointeihin pyritään hakemaan investointitukea mahdollisuuksien mukaan. Investointien suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä parhaiden kumppaneiden kanssa.

Projektin suunnittelu- ja investointivaiheisiin osallistetaan myös Otaniemen alueen muita maanomistajia niin projektin aktiivisina osallistujina, rahoittajina kuin tulosten hyödyntäjinäkin.

Aalto-yhteisön kanssa tehdään tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä erilaisissa selvitystöissä ja opiskelijaprojekteissa Ekokampus 2030 -teemaa tukien. Anniina Koikkalaisen diplomityössä "Lämpöverkko hajautettuun lämmöntuotantoon perustuvassa järjestelmässä" selvitettiin miten lämmön siirto- ja jakeluverkkoa tulisi Otaniemen alueella kehittää energiaomavaraisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyötä tehdään myös Aalto Energy Platformin kanssa.