Eri energiantuotantomuotoja tutkitaan vielä hyvin avoimesti ja laaja-alaisesti. Eri teknologioiden potentiaalisuuden arvioinnissa otetaan ennen kaikkea huomioon maa- ja ilmalämpöpumput, aurinkopaneelit, aurinkokeräimet, pientuulivoimalat ja pien-CHP-laitokset (sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset). Tällä hetkellä muun muassa aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmien käyttöönoton suunnittelu tietyissä rakennuksissa on työn alla.

Energiaomavaraisuutta ei kuitenkaan saavuteta vain tuotantoa lisäämällä, vaan myös kulutusta vähentämällä energiatehokkuutta parantaen.

FI