Jokainen voi omalla käytöksellään vaikuttaa energiankulutukseen. Energiansäästön tärkeimmät päätökset tehdään korvien välissä. Esimerkiksi valaistuksen ja toimistolaitteiden energiankulutus voi olla jopa 60 % toimitilojen energiankulutuksesta. Energiankulutusta pyritään vähentämään jatkuvalla koulutuksella ja kulutuksen läpinäkyvyyden avulla.

FI