Energiaomavarainen Otaniemi 2030 on pitkän aikavälin tavoitteemme, jossa selvitystyö on käynnissä. Koska Otaniemessä käytettäviä teknologioita ei ole vielä lyöty lukkoon ja koska monen teknologian kustannusrakenne tulee muuttumaan pitkällä aikavälillä, emme tiedä vielä tarkkoja kustannuksia. Kustannukset otetaan kuitenkin huomioon suunnittelussa ja ennen päätöksien tekemistä. Aalto-yliopistokiinteistöjen tavoite osakeyhtiönä on kokonaistaloudellisesti kannattava energiajärjestelmä.

Energiaomavaraisuudessa yhtenä keskeisenä tekijänä on kulutukseen vaikuttaminen eli energiatehokkuuden parantaminen. Energiatehokkuuden parantamistoimet paitsi edistävät energiaomavaraisuustavoitetta, ja ympäristövaikutusten vähentämistavoitetta, myös maksavat itsensä takaisin ja tuovat kustannussäästöjä pidemmällä aikavälillä. Samoin avoin energiajärjestelmä, jossa eri tuotantomuodot voivat vapaasti kilpailla, on pitkällä aikavälillä kustannustehokas.

FI