Energiatehokkuus - TETS tavoite saavutettu 110 %:sti

Aalto University Campus & Real Estaten omistamat rakennukset ovat pääosin 1960-luvulla rakennettuja ja siten peruskorjausiässä. Peruskorjauksien yhteydessä tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja kehittää tilojen toiminnallisuutta vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Energiakatselmus on tehty 19 rakennuksesta. Energiatehokkuustoimenpiteitä toteutettu yhdeksässä eri kohteessa, suurimmat toimenpiteet Otakaari 1:ssä. Osaan energiatehokkuustoimenpiteitä on haettu ja saatu energiainvestointiavustuksia. Toimitilojen energiatehokkuussopimuksen (TETS) mukaisesta säästötavoitteesta vuonna 2015 oli energiatehokkuustoimenpiteiden avulla saavutettu 110 % eli yhteensä 5885 MWh, vuonna 2014 saavutus oli 78 % eli yhteensä 4166 MWh. Osana energiatehokkuuden parantamista erilaisia automaattisia etävalvonnan palveluita on käytössä lähes kaikissa rakennuksessa. Lisäksi kaukolämmön kysyntäjouston toimivuutta on pilotoitu yhdessä kohteessa.

Olemme yhdessä Aalto-korkeakoulusäätiön kanssa allekirjoittaneet energiansäästösopimuksen. Vuosittain käytävässä tavoitekeskustelussa sovitaan yhteisestä sähköenergian kokonaiskulutustavoitteesta rakennuskohtaisesti. Vuodelle 2015 asetettu sähkönkulutustavoite oli 2,2 % vuoden 2014 arvioitua sähkönkulutustoteutumaa alhaisempi.