Tavoitteet

Kestävä kehitys, päästöjen vähentäminen ja energiaomavaraisuus ovat globaaleja trendejä, jotka ohjaavat myös yliopistokampusten kehittämistä. Aalto University Campus  & Real Estaten pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä Otaniemen kampusalueesta energiaomavarainen vuoteen 2030 mennessä.

Strategisena tavoitteena on energiatehokkuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen sekä uusiutuvien energialähteiden osuuden lisääminen rakennusten ylläpidossa. Kriittisenä menestystekijänä on tuottaa pitkän tähtäimen kustannustehokkaita ratkaisuja.

Merkittävin Aalto CRE:n energiatehokkuuden parantamisen tavoite on kirjattu Toimitilojen energiatehokkuussopimukseen (TETS). Energiansäästön kokonaistavoite vuodelle 2016 on 5338 MWh, mikä on kuusi prosenttia vuoden 2010 kiinteistökantaa vastaavasta energiankäytöstä yhteensä. Sopimuksen mukaisesti Aalto CRE:n on vuosittain raportoitava edellisen vuoden energiankäyttö sekä toteutetut energiankäytön säästö- ja tehostamistoimenpiteet.

TETS-sopimuksen lisäksi Aalto-korkeakoulusäätiön kanssa on solmittu energiansäästöön aktivoiva energiansäästösopimus. Sopimuksessa on sovittu yhteisestä sähköenergian kokonaiskulutustavoitteesta sekä mahdollisen säästön synnyttämän hyödyn jakamisesta. 

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy sai kunniamaininnan Tekesin Fiksu Energia -kilpailussa