Viestintä

Osana energiatehokkuustavoitteiden toteuttamista käynnistimme sidosryhmiä osallistavan energiatehokkuustiimitoiminnan vuoden 2013 alussa. Tiimin tehtävänä on edistää energiaa säästäviä ratkaisuja Aallon kampuksilla. Vuonna 2013 energiatehokkuustiimi aloitti ”Energianhallinta Aallon kampuksilla” -koulutukset, joilla osallistetaan Aalto-yliopiston talo- ja tilavastaavat, vahtimestarit sekä huoltomiehet energiatehokkuuden parantamiseen. Vuoden 2016 lopulla energiatehokkuustiimin toiminnan ja tehtävien laajentuessa se muuttui kestävän kehityksen tiimiksi.

Osallistumme vuosittain WWF:n Earth Hour –tapahtumaan sekä Motivan organisoimaan Energiansäästöviikkoon. Tapahtumissa olemme muun muassa julkaisseet yliopiston rehtorin ja Aalto-yhteisön eri toimijoiden blogikirjoituksia, lanseeranneet energiansäästöoppaan ja -tietokilpailun sekä tietoiskuja. Vuoden 2014 Energiansäästöviikolla julkaistiin ensimmäinen versio tästä sivustosta.

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy on mukana useissa eri ilmastosopimuksissa ja tavoitteissa. Lisäksi päivittäisissä projekteissamme syntyy materiaalia kiinteistöjen energiatehokkuustoimien tueksi.