Usein Kysytyt Kysymykset

Energiaomavarainen Otaniemi 2030 on pitkän aikavälin tavoitteemme, jossa selvitystyö on käynnissä. Koska Otaniemessä käytettäviä teknologioita ei ole vielä lyöty lukkoon ja koska monen teknologian kustannusrakenne tulee muuttumaan pitkällä aikavälillä, emme tiedä vielä tarkkoja kustannuksia. Kustannukset otetaan kuitenkin huomioon suunnittelussa ja ennen päätöksien tekemistä. Aalto-yliopistokiinteistöjen tavoite osakeyhtiönä on kokonaistaloudellisesti kannattava energiajärjestelmä.

Energiaomavaraisuudessa yhtenä keskeisenä tekijänä on kulutukseen vaikuttaminen eli energiatehokkuuden parantaminen. Energiatehokkuuden parantamistoimet paitsi edistävät energiaomavaraisuustavoitetta, ja ympäristövaikutusten vähentämistavoitetta, myös maksavat itsensä takaisin ja tuovat kustannussäästöjä pidemmällä aikavälillä. Samoin avoin energiajärjestelmä, jossa eri tuotantomuodot voivat vapaasti kilpailla, on pitkällä aikavälillä kustannustehokas.

Eri energiantuotantomuotoja tutkitaan vielä hyvin avoimesti ja laaja-alaisesti. Eri teknologioiden potentiaalisuuden arvioinnissa otetaan ennen kaikkea huomioon maa- ja ilmalämpöpumput, aurinkopaneelit, aurinkokeräimet, pientuulivoimalat ja pien-CHP-laitokset (sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset). Tällä hetkellä muun muassa aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmien käyttöönoton suunnittelu tietyissä rakennuksissa on työn alla.

Energiaomavaraisuutta ei kuitenkaan saavuteta vain tuotantoa lisäämällä, vaan myös kulutusta vähentämällä energiatehokkuutta parantaen.

Jokainen voi omalla käytöksellään vaikuttaa energiankulutukseen. Energiansäästön tärkeimmät päätökset tehdään korvien välissä. Esimerkiksi valaistuksen ja toimistolaitteiden energiankulutus voi olla jopa 60 % toimitilojen energiankulutuksesta. Energiankulutusta pyritään vähentämään jatkuvalla koulutuksella ja kulutuksen läpinäkyvyyden avulla.

Projektiin liittyy paljon selvitystyötä, tutkimustyötä ja käytännön työtä.

Esimerkiksi hajautettuun lämmöntuotantoon ja lämpöverkkoon liittyvä diplomityö teetettiin talven 2014 - 2015 aikana. Projektissa riittää aiheita myös muihin erilaisiin opiskeluun liittyviin projekteihin, opiskelijoille järjestettyihin suunnittelukilpailuihin ja tutkimustöihin. Mikäli yhteistyö tai muu osallistuminen kiinnostaa, ota yhteyttä meihin:

Satu Kankaala, ympäristö- ja kehittämispäällikkö
satu.kankaala(at)aalto.fi
(0400) 535 919

Riikka Manninen, palvelumuotoilija
riikka.j.manninen(at)aalto.fi
(040) 831 0876